Uspeh sestanka deležnikov projekta Beyond 1 Million Genome

V sredo, 21. oktobra je virtualno potekal sestanek deležnikov projekta Beyond 1 Million Genome (Stakeholders Meeting) z več kot 220 udeleženci. Osrednji cilji okvirne pobude za koordinacijo deležnikov v projektu (Stakeholder Coordination Framework Initiative) so povezati nacionalne infrastrukture za genomske podatke, harmonizirati etični in pravni okvir za delitev občutljivih podatkov ter uskladiti uvajanje genomskih tehnologij v nacionalne zdravstvene sisteme po Evropi.

Evropska komisija pripravlja evropski okvir za upravljanje zdravstvenih podatkov, Evropski parlament razdeljuje sredstva za zdravstvo, evropski odločevalci pa se vedno bolj strinjajo, da mora biti vsaka strategija za izboljšanje zdravstva usmerjena k ljudem.

Evropska komisija si prizadeva za prehod k zdravemu planetu in novemu digitalnemu svetu. Evropski državljani pričakujejo dostop do zdravstvene oskrbe in zaščito pred pandemijami. Še vedno obstajajo neizkoriščene možnosti za izboljšanje sistema, predvsem na področju personalizirane medicine. Varni čezmejni dostop do genomskih podatkov bi izboljšal izide zdravljenja, zagotovil vzdržnost zdravstvenega sistema, omogočil diagnozo in zdravljenje raka v občutno zgodnejšem stadiju, povečal razumevanje genetskih dejavnikov, ki povzročajo pogoste bolezni, in z izboljšanjem natančnosti presejanja okrepil učinkovitost preventivnih ukrepov proti boleznim.

Skip to content