Besedilo zahvale za financiranje ali podporo ELIXIR-SI

V primeru financiranja in/ali podpore ELIXIR-SI

Raziskavo je financiral (in/ali) podprl ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org).

 

The research was financed (and/or) supported by ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org).

V primeru rabe infrastrukturne raziskovalne opreme ELIXIR-SI

Pri raziskavi je bila uporabljena raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), ki jo financira Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.


The research was done using the Research infrastructure ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Science, Education and Sports and by the Slovenian Research and Innovation Agency.

Skip to content