Izobraževanje

Center izobraževanja za vede o življenju

Podatkovna znanost za vsakogar

Metode strojnega učenja so gonilo sprememb v znanosti o življenju in biomedicini. Kljub temu pa le nekaj biomedicinskih strokovnjakov razume osnove podatkovnih znanosti in še manj se jih ukvarja z gradnjo modelov z uporabo svojih podatkov.

 

Za biomedicinske strokovnjake smo zasnovali niz praktičnih tečajev, s katerimi udeleženci pridobijo intuicijo o znanosti o podatkih ter kako prepoznati priložnosti, ki jih lahko to področje ponudi in se aktivno vključijo v znanstveno-raziskovalne projekte.

 

Tečaji se osredotočajo na vizualizacijo podatkov in strojno učenje ter poučevanje s pomočjo praktičnih analiz podatkov z uporabo vizualnega programiranja in oblikovanja delotokov. Tečaji zajemajo uvod v podatkovno znanost, teme iz strojnega učenja, rudarjenja besedil, analitike slik in genomike posameznih celic. Predhodno znanje o programiranju ali računalništvu ni potrebno.

 

Vsi tečaji so praktični, brez dolgočasnih PowerPointov!

 

Vodstvo: UL-FRI

Povezava do storitve: Data Science for Everyone

Platforma ELIXIR-SI za e-učenje (EeLP)

 

ELIXIR-SI širi in bogati zbirko orodij za bioinformatske in podatkovne storitve ter laboratorijske storitve v sodelovanju z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi partnerji ELIXIR.

 

Ekipa za e-učenje ELIXIR-SI vodi e-učenje v okviru platforme ELIXIR za izobraževanje:

 • Razvoj platforme za e-učenje ELIXIR-SI (EeLP) z zelo priznanimi tečaji ELIXIR v zadnjih letih:
  1. Unix / Linux vadnica za začetnike (v več ponovitvah);
  2. ELIXIR-EXCELERATE HPC tečaj Train-the-Researcher;
  3. Sestavljanje in anotiranje genomov (v več ponovitvah).
  4. Upravljanje podatkov / vodenje podatkov (v več ponovitvah).
 • Razvoj visokokakovostnih tečajev na osnovi e-učenja v sodelovanju z drugimi vozlišči ELIXIR in RD-Connect na področju redkih bolezni.
 • Razvijanje povezave Cloud in HPC z EeLP.
 • Linux terminal vgrajen v EeLP se zdaj rutinsko uporablja v tečajih e-učenja ELIXIR.
 • Kontejnerski strežniki Galaxy za usposabljanje študentov, metagenomika in sestavljanje genomov ter podpora za anotacijo.

Vodstvo: UL-MF
Povezava do storitve: EeLP

Spletna učilnica Lifelong

ELIXIR-SI sodeluje tudi pri zunanjih dejavnostih, ki niso v celoti del ELIXIR-SI, kot je soorganizacija različnih delavnic in simpozijev na različnih področjih ved življenju. Za takšne dogodke in aktivnosti je bilo ustanovljeno spletno mesto Lifelong, ki ga vodi skupina ELIXIR-SI.

 

Vodstvo: UL-MF

Povezava do storitve: Lifelong

Dodatna izobraževalna orodja:

Skip to content