Dejavnosti ELIXIR-SI

Ključne dejavnosti ELIXIR-SI so podatkovna znanost, bioinformatika, laboratorij in izobraževanje.

 

Podatkovna znanost vključuje infrastrukturo za dolgoročno upravljanje in arhiviranje podatkov, analizo podatkov, integracijo, interoperabilnost in upravljanje s podatki. To podpirajo podatkovne storitve v oblaku, visoko-zmogljivostni računalniki (HPC) in najnovejša programska oprema za bioinformatiko, vse v skladu s standardi in načeli ELIXIR, npr. načela FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

 

Laboratorijske aktivnosti so namenjene predvsem pridobivanju -omskih, biokemijskih in molekularnih podatkov iz različnih bioloških vzorcev.

 

Izobraževanje je intenzivna dejavnost ELIXIR-SI. Eno najbolj razvitih orodij za izobraževanje je platforma eLearning ELIXIR-SI (EeLP), ki se uporablja za vse večje število ELIXIR tečajev.

Obiščite portale ELIXIR za več storitev:

Storitve ELIXIR Europe
Skip to content