Drugo

Računalniško modeliranje in simulacija

Skupina za računalniško biologijo iz UL-FRI se osredotoča na računske pristope v sistemski medicini, sistemski biologiji in sintetični biologiji.

Sem spadajo različni vidiki modeliranja in računalniške zasnove bioloških sistemov, zlasti v kontekstu z njihovim dinamičnim odzivom.

V zadnjem času je bil poudarek delovanja usmerjen v natančno kvantitativno modeliranje in analizo presnovnih in genskih regulacijskih mrež ter na računalniško zasnovo sintetičnih bioloških sistemov.

 

Vodstvo: UL-FRI

Omrežni infrastrukturni center

Omrežni infrastrukturni center prispeva k usklajevalni skupini nacionalnega omrežnega operaterja, razvoju nacionalne superračunalniške in distribucijske računalniške infrastrukture, nacionalni certifikacijski agenciji za znanost in raziskave na področju računalniške jezikoslovja. Arnes je nacionalni koordinator za infrastrukturo Geant, EGI in PRACE.


Oblak, HPC, Grid, AAI in povezana infrastruktura so na voljo nacionalnim in mednarodnim partnerjem ELIXIR v povezavi s partnerstvom SLING.


Vodstvo: ARNES, IJS, UL-MF

Skip to content