Naroči & rezerviraj

Naročilo storitve

 1. Naročilo storitve oddamo na ustreznem spletnem obrazcu, pri čemer izpolnimo vse potrebne podatke in navedemo tudi namen raziskave.
 2. Naročilo oddajamo za posamezen projekt oz. projektni sklop, v okviru katerega želimo izvajati naše raziskave. Naročil NE oddajamo za posamezne podsklope, zato pred oddajo ustrezno premislimo, katere naprave in storitve bomo potrebovali. Naročilnice, oddane za vsakega raziskovalca, aparaturo ali posamezno projektno aktivnost niso veljavne.
 3. Pred oddajo naročila v polje Komentarji in predlogi obvezno navedemo vse raziskovalce, katerih sodelovanje smo predvideli v okviru naročila, vezanega na naš raziskovalni projekt.
 4. Glede vsega potrebnega za izvedbo naročila se po potrditvi prejema naročila dogovorimo z zaposlenimi v Središču ELIXIR-SI.
 5. Z oddajo naročila storitve nismo obvezani k dejanski izpeljavi naše raziskave na raziskovalni opremi ELIXIR-SI. V primeru realizacije izvedbe, pa se zavežemo k spoštovanju laboratorijskega reda, k podpisu izjave uporabnika, in k oddaji ustreznih in pravočasnih rezervacij aparatur.
 6. Z oddajo naročila se obvezujemo tudi, da bomo ob objavi rezultatov našega dela, ki so nastali preko raziskovalnega dela vezanega na naročilo, v poglavju zahval ustrezno navedli Središče ELIXIR-SI po navodilih na spletišču.

Za informativno naročilo naših storitev prosimo izpolnite obrazec.

Kontaktni podatki

Prosimo, da tukaj vpišete, če ste partnerji ELIXIR-SI, partnerji drugega vozlišča, partnerji drugega ESFRi, če niste partnerji ali drugo.


Informacije o projektu

Nivo želene storitve

Bioinformatske in podatkovne storitve vključujejo ravnanje s podatki, načrt ravnanja s podatki, DSW, storitve v oblaku, podatkovno znanost, analizo podatkov, bioinformatiko in HPC.

Laboratorijske storitve vključujejo osrednji laboratorij za sekvenciranje nove generacije, laboratorij za posameznocelične analize, druge laboratorije in raziskovalno opremo.

Izobraževalne storitve vključujejo: Pretvorba tečajev v e-tečaje, Organizacija tečaja o želeni tematiki za tretje osebe

Rezervacija aparature

 1. Pred vsako predvideno uporabo opreme Središča ELIXIR-SI na spletišču izvedemo ustrezno rezervacijo aparature.
 2. Rezervacijo aparature opravimo le, če smo predhodno oddali veljavno naročilo storitve in prejeli njegovo potrditev. Ob sprejetju ali zavrnitvi rezervacije bomo prejeli obvestilo.
 3. Rezervacijo aparature opravimo najmanj en teden (7 koledarskih dni) pred pričakovano izvedbo. Središče ELIXIR-SI ne zagotavlja izvedbe, v kolikor rezervacijo opravimo kasneje.
 4. V kolikor smo obveščeni da je željeni termin zaseden, na podlagi obvestila o zasedenosti kontaktiramo zaposlene v Središču ELIXIR-SI za uskladitev morebitnega nadomestnega termina. Središče ELIXIR-SI si pridržuje pravico do presoje o možnih sočasnih izvedbah več raziskav.
 5. Z oddajo rezervacije izjavljamo, da se zavedamo, da je lahko potek laboratorijskega dela nepredvidljiv in da kljub maksimalnemu trudu zaposlenih Središča ELIXIR-SI lahko pride do naknadnih sprememb.
 6. V kolikor v rezerviranem terminu ne bomo uspeli izvesti delovnega procesa, o tem pravočasno (najkasneje en dan pred predvideno izvedbo) obvestimo zaposlene v Središču ELIXIR-SI.

V primeru, da želeni termin ni na voljo, nam pišite na info@elixir-slovenia.org

 

Pred prvo rezervacijo opreme je nujno potrebno oddati informativno najavo in naročilo storitve (obrazec na levi) ter počakati na potrditev koordinatorja skrbnikov opreme.

Želenega termina vam vnaprej ne moremo garantirati. Termini bodo upoštevani v skladu z zasedenostjo laboratorija.

 

Besedilo zahvale

V primeru financiranja in/ali podpore ELIXIR-SI

Raziskavo je financiral (in/ali) podprl ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org).

 

The research was financed (and/or) supported by ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org).

V primeru rabe infrastrukturne raziskovalne opreme ELIXIR-SI

Pri raziskavi je bila uporabljena raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), ki jo financira Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.

 

The research was done using the Research infrastructure ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Science, Education and Sports and by the Slovenian Research and Innovation Agency.

Skip to content