Za člane

Ta stran je dostopna le registriranim uporabnikom.

Navodila za navajanje zahval ELIXIR

 

Če ste za svoje delo prejeli finančno (npr. nepovratna sredstva, sponzorstvo dogodkov) ali drugo (npr. nedenarni prispevek) podporo, povezano z raziskovalno infrastrukturo ELIXIR, je potrebno zahvalo objaviti na vidnem mestu.

 

Pri pisnih objavah lahko uporabite naslednje trditve, ki naj bodo zaradi avtomatske razpoznave preko rudarjenja besedil zapisane tako v slovenskem kot tudi v angleškem jeziku (npr. v angleškem povzetku ali med ključnimi besedami):

 • This work was funded by ELIXIR, the research infrastructure for life-science data. [as written]
  • prevod: Delo je financirano s sredstvi ELIXIR, ki je raziskovalna infrastruktura za podatke ved o življenju.
 • This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 871075 (ELIXIR-CONVERGE). [adapt depending on the grant, in consultation with the project manager and official guidance from the European Commission]
  • prevod: Projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Horizon 2020 za projekt ELIXIR-CONVERGE (pogodba št. 871075). [prilagodite glede na pravila financerja, po posvetovanju z vodjo projekta in uradnimi navodili Evropske komisije]

 

Če zgoraj navedeno besedilo ne ustreza, upoštevajte, da naslednje izraze spremlja evropsko središče ELIXIR z avtomatskim rudarjenjem besedil (preko Europe PMC). V člankih, objavah in predtiskih bodo zelo verjetno avtomatsko prepoznani sledeči izrazi: 

 

 • ELIXIR Commissioned Service
  • prevod: Uradne storitve ELIXIR
 • ELIXIR Implementation Study [and plural form]
  • prevod: Izvedbena študija ELIXIR [tudi v množini]
 • ELIXIR Travel Grant, ELIXIR Staff Exchange 
  • prevod: Potni stroški za izmenjavo ELIXIR (Travel Grant), Izmenjava osebja ELIXIR (Staff Exchange)
 • funded/supported by ELIXIR and/or ELIXIR-SI
  • prevod: financirano/podprto z raziskovalno infrastrukturo ELIXIR in/ali ELIXIR-SI
 • (has received) funding from ELIXIR and/or ELIXIR-SI
  • prevod: (je prejel) sredstva ELIXIR in/ali ELIXIR-SI
 • ELIXIR AAI
 • ELIXIR BioHackathon Europe
 • Nazivi projektov in številke pogodb za EU projekte, pri katerih je partner evropsko središče ELIXIR.
 • Seznam projektov, pri katerih je partner vozlišče ELIXIR-SI ali njegovi člani. 

Skupni dokumenti