Navodila za uporabo infrastrukture ELIXIR-SI

SFTP dostop – dostop do arhiva

 

Za dostop uporabite katerikoli program, ki pozna SFTP protokol. Računalniki z OS linux ali Mac programe za to že imajo (npr. scp), na OS Windows si morate namestiti ustrezen program.

 

OS Windows:

 • Predlagamo brezplačni program WinSCP.
 • Odprite program WinSCP in v okno vpišite podatke, ki ste jih prejeli preko elektronske pošte in kliknite Login:
  • strežnik (Host name),
  • vrata (Port number),
  • uporabniško ime (User name),
  • geslo (Password)

 • Ob prvi prijavi vas bo sistem sam vprašal za zamenjavo gesla. Nastavite si ustrezno varno geslo.

 

V arhivu lahko dostopate do vaše domače mape, ki se nahaja v mapi home (/home). Ime vaše domače mape je isto kot je vaše uporabniško ime. V kolikor boste imeli z dostopom še kakšne izzive, se za pomoč prosimo obrnite na vaše lokalne sistemske inženirje/skrbnike IKT.

SSH dostop – dostop do vmesnika SLURM

 

Odjemalci SSH

Za dostop lahko uporabite katerikoli program / odjemalca SSH, ki ustreza standardom, po lastni izbiri.

 

Nekaj odjemalcev:

Windows

 

Pravilnik o rabi raziskovalne IKT (RIKT) infrastrukture ELIXIR-SI

 

Uporabniki morajo upoštevati naslednji pravilnik o rabi RIKT ELIXIR-SI:

 

Splošni pogoji

 1. Uporabnik uporablja sisteme in storitve v skladu z navedenimi cilji in opisom dela, na osnovi katerega je pridobil dostop.
 2. Uporabnik upošteva pravilnik o sprejemljivi rabi omrežja ARNES ter Akademske in raziskovalne mreže Slovenije.
 3. Uporabnik ne sme uporabljati storitev in sistemov za namene, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ali Evropske unije, vključno z zakonodajo o zaščiti intelektualne lastnine in sporazumih o zaupnosti.
 4. Uporabniki se zavezuje, da bodo uporabljali le programsko opremo z veljavnimi licencami za uporabo na sistemu.
 5. Uporabnik uporablja storitve na lastno odgovornost. Uporabnik sprejme, da ponudnik storitev ne zagotavlja dostopnosti storitev v določenem času in ne zagotavlja uporabnosti storitev za določen namen.

Varnostni pogoji

 1. Uporabnik je odgovoren za varnost svoje programske opreme, svojih podatkov in svojih poverilnic za dostop, kot so gesla in zasebni ključi.
 2. Uporabnik ne bo (poskušal) zaobiti ali onemogočiti administrativnih ali varnostnih omejitev.
 3. Uporabnik ne bo poskušal negativno vplivati na funkcije sistemov in omrežij ter ne bo namenoma motil ali onemogočal uporabe drugim uporabnikom sistema.
 4. Uporabnik ne bo dostopal do podatkov drugih uporabnikov ter jih ne bo spreminjal, razpečeval ali brisal.
 5. Uporabnik bo skrbnike RIKT/sistemske administratorje brez odlašanja obvestil o vsaki najdeni ali domnevni varnostni kršitvi, nenamernem dostopu do podatkov ali drugi neprimerni uporabi sistemov in poverilnic za dostop. Uradni kontakt skrbnikov RIKT je elixir@mf.uni-lj.si.
 6. Uporabnik se strinja, da je sam odgovoren za varnost svojih podatkov, vključno z vzpostavitvijo primernih varnostnih omejitev in dovoljenj, uporabo primerne lokacije za shranjevanje podatkov ter uporabo šifriranja, kadar je to ustrezno.

Osebni podatki, omejitve identifikacije in podatkovna politika

 1. Uporabnik se strinja, da je dostop do sistema izključno njegov osebni dostop, ki ga je pridobil v lastnem imenu in ga sme uporabljati le lastnik sam.
 2. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so podatki o uporabniku v sistemu pravilni in aktualni. Uporabnik ne uporablja lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov pri uporabi storitev, ki zahtevajo osebne podatke.
 3. Uporabnik ne bo dovolil uporabe svojega računa tretjim osebam in ne bo namenoma ali zaradi nepazljivosti in malomarnosti tretjim osebam omogočil dostopa do sistema, prav tako ne bo poskušal pridobiti dostopa do računa drugih uporabnikov.
 4. Uporabnik se strinja, da bodo podatki shranjeni v sistemu, vključno s podatki za registracijo, varnostnimi podatki, računovodskimi podatki in administrativnimi podatki ter izrecno dovoli uporabo podatkov za obratovalne namene, računovodske namene, namene spremljanja, varnosti in za administrativne namene. Prav tako se uporabnik strinja, da se podatke hrani do konca računovodskega leta po ukinitvi pravice do dostopa ali po zadnjem dostopu do sistema, razen, če ni drugače dogovorjeno.

Obveznosti do skrbnikov RIKT ELIXIR-SI

 1. Uporabnik se strinja, da imajo skrbniki RIKT/sistemski administratorji dostop do njegove programske opreme, podatkov in informacij ter da smejo spremljati mrežni promet z namenom izvajanja varnostnih pregledov in spremljanja uporabe.
 2. Uporabnik se strinja, da imajo skrbniki RIKT/sistemski administratorji pravico upravljati s pravico dostopa, jo zamrzniti ali mu ukiniti dostop v okviru svojega področja dela, in da bo brez odlašanja upošteval njihova navodila.
 3. Uporabnik se strinja, da bo skrbnikom RIKT/sistemskim administratorjem posredoval podatke o uporabi sistema in rezultatih svojega dela za namene poročanja in obveščanja javnosti o uporabi javnih virov.
 4. Uporabnik se strinja, da bo zagotovil ustrezno navedbo rabe RIKT ELIXIR-SI ali citatov za uporabljene vire in storitve v skladu z zahtevami skrbnikov RIKT in kot je navedeno na spletišču ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org/acknowledgement-text/).

Upravljanje podatkov

 

Varnostno kopiranje podatkov

V informacijskem sistemu ELIXIR-SI trenutno še ni pravih varnostnih kopij uporabniških podatkov. Vsi uporabniki odgovarjajo za svoje podatke.

 

Čiščenje podatkov

Domača mapa (v /home/<uporabnik>) na strežnikih RIKT ELIXIR-SI je trajni pomnilnik s privzeto kapaciteto 1 TB. Za večjo količino podatkov se je potrebno dogovoriti individualno.

Ostali podatki izven dogovorjene količine se obravnavajo kot začasni in se bodo izbrisali.

 

Stroški rabe

Stroški rabe opreme so odvisni od specifike posamezne raziskovalne študije in se dogovorijo z vsakim uporabnikom individualno. V osnovi so stroški sestavljeni iz stroškov upravljanja z raziskovalno infrastrukturo in stroškov opreme.

Vse storitve zaračunavamo neprofitno. Za prvo sodelovanje zaračunamo porabljene delovne ure in morebitni material. Za dolgoročno sodelovanje je optimalna oblika sodelovanja partnerstvo pri raziskovalnem projektu, kjer sodelujemo tudi vsebinsko.

Skip to content