Sistemska biologija

Novice

SyBEL workshop: FAIR in systems biology

27th & 28th September 2023

O sistemski biologiji

Cilj sistemske biologije je z računalniškim modeliranjem razumeti, kako interakcije med (zlasti molekularnimi) komponentami živih sistemov vodijo do višjih bioloških funkcij. Sistemska biologija raziskuje, kaj naredi celoto drugačno od vsote njenih delov. Sistemska biologija se uporablja v vseh vedah o življenju. Na primer, v biomedicini se modeli sistemske biologije uporabljajo za spoznavanje lastnosti bolezni in razvoj novih zdravil. V kmetijskih vedah se uporablja za razvoj novih rastlinskih sort z boljšim pridelkom v nenehno spreminjajočem se okolju, medtem ko se v biotehnologiji uporablja za načrtovanje novih biološko zasnovanih tovarn za proizvodnjo dragocenih biomolekul. Vse to sistemska biologija doseže skozi delovanje v nenehno izmenjujočem ciklu modeliranja in eksperimentalnih raziskav. Bolje kot želimo razumeti biološke procese, bolj potrebujemo kompleksne računalniške modele in simulacije in večja postaja vloga sistemske biologije v vedah o življenju.

Sistemska biologija v evropski raziskovalni infrastrukturi ELIXIR in slovenskem vozlišču ELIXIR-SI

Če želimo, da sistemska biologija zares razloži najbolj zapletene biološke procese, moramo nenehno izboljševati infrastrukturo, na kateri temelji. Res je, da potrebujemo boljše računalniške modele ter več in boljše podatke. Vendar pa integracija podatkov in modelov, ki je neločljivo povezana s sistemsko biologijo, zahteva tudi standarde za modele, podatke in metapodatke, ontologije, ki omogočajo nedvoumen opis vseh treh za integracijo modelov s podatki, ter odlično računalniško programsko in strojno opremo za izvajanje modelov. Prav tako pa potrebujemo tudi strategijo za visokokvalitetno usposabljanje sistemskih biologov po vsem svetu.

Cilj skupnosti sistemske biologije v ELIXIR-ju je izboljšati infrastrukturo sistemske biologije z aktivnostmi na vseh zgoraj omenjenih področjih. V ta namen smo znotraj slovenskega vozlišča ELIXIR-SI ustanovili slovensko skupnost sistemske biologije ELIXIR-SI-SB.

Člani slovenske skupnosti ELIXIR-SI-SB

Skip to content