Nova toksikološka skupnost

ELIXIR je ustanovil novo skupnost za toksikologijo, ki bo preučevala varnost kemikalij ter negativne posledice interakcij kemikalij in živih bitij.

 

Toksikološke raziskave so pomembne, ker zagotavljajo informacije regulativnim agencijam in nosilcem odločanja za preprečevanje ali zmanjšanje izpostavljenosti strupenim snovem ter izboljšanje javnega in okoljskega zdravja.

 

Pri skupnosti že aktivno sodelujejo predstavniki ELIXIR-SI, vabljeni tudi ostali zainteresirani. Več na: https://elixir-europe.org/news/new-toxicology-community. Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na nas preko elixir@mf.uni-lj.si.

Skip to content