GDPR izjava

Potrjujem, da dovoljujem vozlišču ELIXIR-SI, da hrani, obdeluje in uporablja podane osebne podatke za potrebe izvedbe storitev, vezanih na oddano informativno naročilo, in v skladu s Splošno EU Uredbo General Data Protection Regulation (GDPR – 2016/679, slovenska različica) Evropskega Sveta z dne 27. aprila o varstvu osebnih podatkov, z ZDru-1-UPB2 in na podlagi druge področne nacionalne splošno veljavne zakonodaje, ki ureja delovanje vozlišča ELIXIR-SI. Seznanjen(a) sem, da vozlišče ELIXIR-SI  ureja varstvo podatkov s Pravilnikom o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. Izjavljam, da so navedeni osebni podatki točni in da sem seznanjen s svojimi pravicami, ki jih določa GDPR.

Skip to content