ELIXIR Converge Kick-off Meeting

25. 2. 2020 je v Bruslju potekal uvodni sestanek projekta ELIXIR CONVERGE, ki je namenjen standardizaciji upravljanja s podatki. Sestanka smo se udeležili tudi predstavniki ELIXIR Slovenija. Vodja našega vozlišča dr. Brane Leskošek bo v okviru projekta vodil delovno nalogo za pripravo izobraževalnih dogodkov o upravljanju s podatki.

Skip to content