Dobrodošli na spletni strani
ELIXIR Slovenija

ELIXIR združuje vodilne evropske organizacije, ki izvajajo javno financirane raziskave na področju ved o življenju, zlasti z namenom poenotenega upravljanja in arhiviranja vse večje količine -omskih podatkov.

 

Koordinira, povezuje in vzdržuje bioinformatske vire v državah članicah. Uporabnikom omogoča dostop do pomembnih podatkov, orodij, standardov, informacijskih storitev ter jim nudi izobraževanja na področju bioinformatike in podatkovnih znanosti.

O nas

ELIXIR Evropa

ELIXIR je medvladna organizacija, ki z ustrezno infrastrukturo povezuje in nadgrajuje obstoječe podatkovne vire in storitve v Evropi. Sledi modelu “središča in vozlišč”. Središče ELIXIR se nahaja v Hinxtonu, (Cambridge, Velika Britanija), nacionalna vozlišča pa v Centrih odličnosti po vsej Evropi. Vlade in ministrstva držav so članice konzorcija ELIXIR, znanstvena skupnost v vsaki državi članici pa razvija svoje nacionalno vozlišče.


ELIXIR Slovenija

ELIXIR Slovenija (ELIXIR-SI) je slovensko vozlišče ELIXIR. Člani ELIXIR-SI so slovenske raziskovalne organizacije, ki so podpisale Sporazum o delovanju slovenskega vozlišča. Vodilna organizacija, ki koordinira lokalne dejavnosti ELIXIR-SI, je Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

COVID-19 NOVICE

[custom-twitter-feeds]

NOVICE

TWITTER

ELIXIR Slovenija

ELIXIR Evropa

Naše storitve

Bioinformatske in podatkovne storitve vključujejo upravljanje s podatki, vodenje podatkov, arhiv podatkov, storitve v oblaku, podatkovno znanost, analizo podatkov, bioinformatiko in HPC.

Laboratorijske storitve vključujejo osrednji laboratorij za sekvenciranje nove generacije, laboratorij za posameznocelične analize, druge laboratorije in raziskovalno opremo.

Metode strojnega učenja so gonilo sprememb v vedah o življenju in biomedicini. Kljub temu le nekaj biomedicinskih strokovnjakov razume osnove podatkovne znanosti in še manj se jih ukvarja z gradnjo modelov z uporabo svojih podatkov.

Naše druge storitve vključujejo računalniško modeliranje in simulacijo, generiranje -omskih podatkov, sekvenciranje naslednje generacije (NGS), DNA-mikročipe in teoretično simulacijo.

Kontaktirajte nas

ELIXIR Slovenija

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

Skip to content