Dejavnosti ELIXIR-SI

Ključne dejavnosti ELIXIR-SI so podatkovna znanost, bioinformatika, laboratorij in izobraževanje.

 

Podatkovna znanost vključuje infrastrukturo za dolgoročno upravljanje in arhiviranje podatkov, analizo podatkov, integracijo, interoperabilnost in upravljanje s podatki. To podpirajo podatkovne storitve v oblaku, visoko-zmogljivostni računalniki (HPC) in najnovejša programska oprema za bioinformatiko, vse v skladu s standardi in načeli ELIXIR, npr. načela FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

 

Laboratorijske aktivnosti so namenjene predvsem pridobivanju -omskih, biokemijskih in molekularnih podatkov iz različnih bioloških vzorcev.

 

Izobraževanje je intenzivna dejavnost ELIXIR-SI. Eno najbolj razvitih orodij za izobraževanje je platforma eLearning ELIXIR-SI (EeLP), ki se uporablja za vse večje število ELIXIR tečajev.

Zahvala o rabi infrastrukturne raziskovalne opreme ELIXIR-SI

  • The research used Research infrastructure ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Science, Education and Sports and by the Slovenian Research Agency.
  • prevod: Pri raziskavi je bila uporabljena raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), ki jo financira Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Obiščite portale ELIXIR za več storitev:

Storitve ELIXIR Europe
Skip to content