Projekti

INFRASTRUKTURNI PROJEKT ELIXIR-SI RI-SI-2

Konec leta 2019 je ELIXIR-SI podpisal pogodbo z MIZŠ za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora – ELIXIR-SI RI-SI-2. Nadgradnja v višini 5,26 mio EUR se financira s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in MIZŠ in bo zaključena sredi leta 2021.

 

S temi sredstvi ELIXIR-SI aktivno nadgrajuje obstoječo oz. vzpostavlja novo infrastrukturo v slovenskem raziskovalnem prostoru preko treh stebrov:

 1. nacionalna infrastruktura za pridobivanje visokogostotnih podatkov s pomočjo laboratorijskih visokozmogljivostnih tehnologij (genomske tehnologije),
 2. osrednje nacionalno podatkovno vozlišče za področje ved o življenju ter
 3. središče za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij, analiz in storitev.

Mednarodni

ELIXIR-CONVERGE

 • Vseevropski projekt ELIXIR-CONVERGE (trajanje 36 mesecev), v katerega je vključenih 23 vozlišč, je namenjen razvoju orodij za upravljanje s podatki ter standardizaciji upravljanja s podatki na področju ved o življenju. Na voljo bo več raziskovalnih podatkov, dostopnih strokovni javnosti, s čimer bo mogoč vpogled v nekatere aktualne družbene izzive (npr. varnost preskrbe s hrano, zdravje starostnikov, inovacije v biomedicini in biotehnologiji).
 • ELIXIR-CONVERGE bo na nacionalnem nivoju razvil delovanje raziskovalne infrastrukture za zagotavljanje dobrega upravljanja s podatki, obnovljivosti podatkov ter njihove ponovne uporabe.
 • Ključen namen projekta je na osnovi že obstoječih raznolikih in trenutno porazdeljenih podatkovnih zbirk vzpostaviti skupno evropsko mrežo podatkov o vedah o življenju, ki bo uporabnikom omogočala pridobivanje novega znanja in odkritij.

Beyond 1 Million Genomes

 • Konzorcij Beyond 1 Milion Genomes (B1MG) bo zagotavljal usklajevanje in podporo pobudi 1+ Million Genomes (1 + MG), ki temelji na sodelovanju 21 držav članic Evropske unije in Norveške. Te države so podpisale Deklaracijo ‘Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the EU by 2022’. Slovenija je bila v skupini prvih podpisnic. Vse sodelujoče države so soglašale in se zavezale, da bodo z namenom napredovanja zdravstvenih in medicinskih praks širom Evrope vzpostavile skupno mrežo nacionalnih zbirk genomov, povezanih s fenotipskimi podatki.
 • S projektom B1MG bo podprto oblikovanje vseevropske zdravstvene podatkovne infrastrukture na področju genoma, ki bo vključevala standarde kakovosti in izmenjave podatkov, protokole za dostopanje do podatkov ter pravne smernice.

EOSC Life

 • EOSC-Life združuje 13 ESFRI raziskovalnih infrastruktur ved o življenju (LS RI), da bi ustvarili odprt, digitalni in sodelovalni prostor za biološke in medicinske raziskave.
 • Projekt bo objavil “FAIR” podatke in katalog storitev, ki jih nudijo sodelujoče RI za upravljanje, shranjevanje in ponovno uporabo podatkov v evropskem odprtem znanstvenem oblaku (EOSC).

ELIXIR Excelerate

 • EXCELERATE financiranje (2015-2019) je pomagalo prioritetni raziskovalni infrastrukturi na področju ved o življenju (ELIXIR)  koordinirati, standardizirati in upravljati s pridobljenimi podatki ter jih razširiti v 17 evropskih državah, vključno s Slovenijo (ELIXIR-SI). Projekt je podpiral tudi vseevropski program izobraževanja, s katerim sta se povečali bioinformatska zmogljivost in usposobljenost.

IJS

 • H2020 TAILOR – Foundations of Trustworthy AI Integrating Learning, Optimisation and Reasoning. Vodja: S. Džeroski. Trajanje projekta: 2020 – 2023
 • H2020 FNS-Cloud – Računalniški oblak in storitve za obdelavo podatkov iz področja ved o hrani, prehrani in varnosti. Vodja: N. Lavrač. Trajanje projekta: 2019 – 2023
 • COST Evropska zbirka talnih bioloških podatkov za varstvo tal. Vodja: M. Debeljak. Trajanje projekta: 2019 – 2023
 • H2020 AI4EU – Evropska platforma za razvoj umetne inteligence in pripadajočega ekosistema. Vodja: S. Džeroski. Trajanje projekta: 2019 – 2021
 • Rudarjenje podatkov in podpora odločanja pri trajnostni pridelavi hrane. Vodja: V. Kuzmanovski. Trajanje projekta: 2017 – 2020
 • Učenje modelov bolezni in terapij za sistemsko in osebno medicino. Vodja: J. Tanevski. Trajanje projekta: 2017 – 2020

KIS

 • ECOBREED: Increasing the efficiency and competitiveness of organic crop breeding, EU H2020 project, Grant agreement No. 771367, Koordinator projekta: V. Meglič. Trajanje projekta: 2018 – 2023,
 • Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming – EXCALIBUR, EU H2020 project, Trajanje projekta: 2019 – 2024,
 • Image analysis for early detection of quarantine plant pests – Root-knot nematodes and Cyst nematodes – NEMDETECT, EFSA project, Trajanje projekta: 2019 – 2022.

NIB

 • C3330-18-252004: EraCoBIoTech Indie; Indie – Biotehnološka proizvodnja trajnostnega indola
 • C3330-18-252003: EraCoBIoTech Susphire; Susphire – Sustainable Bioproduction of Pheromones for Insect Pest Control in Agriculture
 • GA 824087: H2020 EOSC Life; EOSC-Life – Providing an open collaborative space for digital biology in Europe
 • ADAPT: Accelerated Development of multiple-stress tolerAnt PoTato

UKCLJ KISLD

 • Pobuda za inovativna zdravila – Skupno podjetje IMI2 (IMI-JU): projekt INNODIA

 • Endo-ERN

 • MetabERN

 • ERN RITA

 • ERN PaedCan

 • InterReg ITA-SLO projekt CATTEDRA

UKCLJ KIGM

 • Solve-RD – evropski projekt za koordinacijo reševanja diagnostike pacientov z redkimi boleznimi

UL MF

 • B1MG (Beyond 1 Million Genomes). Vodja: B. Leskošek. Trajanje projekta: 2020 – 2023
 • PerMedCoE (Personalised Medicine Centre of Excellence). Vodja: B. Leskošek. Trajanje projekta: 2020 – 2023
 • Infrastrukturni projekt ELIXIR-SI RI-SI-2. Vodja: B. Leskošek. Trajanje projekta: 2019 – 2021
 • Instand-NGS4P (Integrated and standardized NGS workflows for personalised therapy). Vodja: B. Leskošek. Trajanje projekta 2020 – 2025
 • ELIXIR-CONVERGE (Connect and align ELIXIR Nodes to deliver sustainable FAIR life-science data management services). Vodja: B. Leskošek. Trajanje projekta: 2019 – 2021.
 • H2020 TranSys # 860895. Precision Medicine at the Interface of Translational Research and Systems Medicine. Vodja na UL MF: D. Rozman. Trajanje projekta: 2019 – 2023.
 • LEAP – Elixir exchange grant (2020) between ELIXIR Slovenia and ELIXIR UK for implementation and development of Reactome. Vodja na UL MF: D. Rozman.

UL VF

 • Izolacija, karakterizacija in možnost uporabe eksosomov iz mezenhimskih matičnih celic za napredna zdravljenja psov. Vodja: S. Koprivec. Trajanje projekta: 2019 – 2022.
 • Presajanje celic v možgane miši kot model za zdravljenje možganskih poškodb. Vodja: M. Čater. Trajanje projekta: 2017 – 2020.
 • Razvoj in uporaba naprednih celičnih terapij za zdravljenje demence pri psih. Vodja: S. Prpar Mihevc. Trajanje projekta: 2017 – 2020.

Nacionalni

IJS

 • N2-0128: Avtomatizirana sinteza in analiza znanstvenih modelov. Vodja: S. Džeroski. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • J7-1815: Restavriranje plesnivih slik na platnu: izboljšanje ali poslabšanje? Vodja: P. Zalar. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • J2-9230: Izboljšanje ponovljivosti eksperimentov in večkratne uporabe raziskovalnih izsledkov pri analizi kompleksnih podatkov.
  Vodja: P. Panče. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • J7-9400: Nevropsihološke disfunkcije, ki jih povzroča nizka stopnja izpostavljenosti izbranim onesnaževalom iz okolja pri občutljivi populaciji – NEURODYS. Vodja: M. Horvat. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • N2-0078: Semantično rudarjenje prostodostopnih povezanih podatkov. Vodja: N. Lavrač. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • P2-0103: Tehnologije znanja. Vodja: N. Lavrač. Trajanje projekta: 2015 – 2021

KI

 • P1-0017: Modeliranje kemijskih procesov in lastnosti spojin. Vodja: M. Novič. Trajanje projekta: 2020 – 2025
 • P1-0391: Molekularne interakcije. Vodja: G. Anderluh. Trajanje projekta: 2015 – 2021

KIS

 • P4-0072: Agrobiodiverziteta. Vodja: V. Meglič. Trajanje projekta: 2018 – 2023
 • L4-1840: Nove prakse za blaženje abiotskega in biotskega stresa koruze v luči klimatskih sprememb. Vodja: U. Žibrant. Trajanje projekta: 2019 – 2022

NIB

 • P4-0165: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin. Vodja: M. Ravnikar. Trajanje projekta: 2015 – 2021
 • J1-8142: Vibracijska komunkacijska omrežja: od žuželk do rastlin. Vodja: M. Virant Doberlet. Trajanje projekta: 2017 – 2020
 • J4-9302: Raziskave medceličnih komunikacij v večceličnih skupnostih različnih izolatov bakterije iz rodu Bacillus. Vodja: I. Mandić-Mulec. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • J4-1777: Odkrivanje mehanizmov učinkovitosti in specifičnosti imunske signalizacije v krompirju z inovativnim pridobivanjem podatkov in modeliranjem. Vodja: K. Gruden. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • Z7-1888: Odkrivanje strukturnih in dinamičnih lastnosti mehanizmov rastlinskega odgovora z uporabo pristopov sistemske biologije. Vodja: Ž. Ramšak. Trajanje projekta: 2019 – 2021

UKCLJ KISLD

 • P3-0343: Etiologija, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni pri otrocih in mladostnikih. Vodja: T. Batellino. Trajanje projekta: 2017 – 2021
 • L7-8274: Imunski in genetski označevalci ter njihov vpliv na zgodnejše odkrivanje in usmerjeno zdravljenje sistemskega lupusa eritematozusa in sorodnih stanj. Vodja: T. Avčin. Trajanje projekta: 2017 – 2020
 • J7-1820: Povezava nihanja ravni glukoze in vzorcev metilacije DNK z zgodnjimi znaki okvare očesne mrežnice in ledvic pri posameznikih s sladkorno boleznijo tipa 1. Vodja: N. Bratina. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • J3-9282: Iskanje zgodnjih epigenetskih bioloških označevalcev kliničnih zapletov debelosti pri otroški populaciji. Vodja: J. Kovač. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • L3-9290: Sladkor v prehrani: razpoložljivost v živilih, prehranski vnosi in vplivi na zdravje. Vodja: I. Pravst. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • J7-9411: Vpliv akutne hiperglikemije na aktivacijo kognitivnih regij možganov, na ekspresijo genov in epigenetske markerje oksidativnega stresa. Vodja: T. Batellino. Trajanje projekta: 2018 – 2020
 • V3-1911: Slovenski genomski projekt. Vodja: B. Peterlin. Trajanje projekta: 2019 – 2022

UKCLJ KIGM

 • V3-1912: Razvoj slovenskega vozlišča za evropske referenčne mreže. Vodja: L. Lovrečić. Trajanje projekta: 2019 – 2021
 • J3-9280: Identifikacija novih genetskih dejavnikov in mehanizmov za nevrodegenerativne bolezni s pristopi sekvenciranja nove generacije. Vodja: A. Maver. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • P3-0326: Ginekologija in reprodukcija: Genomika za personalizirano medicino. Vodja: B. Peterlin. Trajanje projekta: 2020 – 2025
 • V3-1911: Slovenski genomski projekt. Vodja: B. Peterlin. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • Vključenost v več nacionalnih referenčnih mrež (ERN-RND, ERN-NMD)

UL BF

 • P4-0077: Kmetijske rastline – genetika in sodobne tehnologije. Vodja: J. Jakše. Trajanje projekta: 2019 – 2024
 • P4-0220: Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta. Vodja: P. Dovč. Trajanje projekta: 2020 – 2025
 • J4-8220: Funkcionalna in strukturna analiza verticilijskih efektorskih proteinov in njihovih tarč v hmelju in modelnih rastlinah. Vodja: S. Berne. Trajanje projekta: 2017 – 2020
 • J4-1778: Uporaba malega proteina bakteriofaga v boju proti razvoju odpornosti proti antibiotikom pri bakteriji Staphylococcus aureus. Vodja: M. Butala. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • J1-8150: “DNA sampling II”:”: Metoda za prepoznavo na DNA neposredno ali posredno vezanih proteinov v bakteriji. Vodja: M. Butala. Trajanje projekta: 2017 – 2020

UL MF

 • V3-1912: Razvoj slovenskega vozlišča za evropske referenčne mreže. Vodja: L. Lovrečić. Project duration: 2019 – 2021
 • V3-1911: Slovenski genomski projekt. Vodja: B. Peterlin. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • IP-022: Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov, Univerza v Ljubljani  (MRIC UL-CFGBC, MRIC UL-ELIXIR). Vodja: M. Krajnc. Trajanje projekta: 2015 – 2021

UL VF

 • P4-0092: Zdravje živali, okolje in varna hrana. Vodja: M. Ocepek. Trajanje projekta: 2020 – 2025
 • P4-0053: Endokrini, imunski in encimski odzivi pri zdravih in bolnih živalih. Vodja: M. Vrecl Fazarinc. Trajanje projekta: 2019 – 2024
 • J4-1774: Uporaba probiotikov za nadzor kontaminacij rej perutnine s kampilobaktri in salmonelami. Vodja: M. Ocepek. Trajanje projekta: 2019 – 2022
 • J4-9321: Izboljšanje imunske odpornosti živali proti Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in toksinom bakterije Clostridium perfringens z uporabo protiteles pridobljenih iz kokošjih jajc. Vodja: M. Ocepek. Trajanje projekta: 2018 – 2021
 • J4-8224: Ugotavljanje in karakterizacija povzročiteljev kužnih bolezni z metodo naslednje generacije sekvenciranja. Vodja: I. Toplak. Trajanje projekta: 2017 – 2020
 • J4-9436: Vpiv estrogenih hormonov pred puberteto na aktivno feminizacijo možganov in razvojnovega hormonskega vsadka za posnemanje spolnega cikla. Vodja: G. Majdič. Trajanje projekta: 2018 – 2021

UM