Besedilo zahvale za financiranje ali podporo ELIXIR-SI

V primeru financiranja in/ali podpore ELIXIR-SI

Raziskavo je financiral (in/ali) podprl ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org).

 

The research was financed (and/or) supported by ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org).

V primeru rabe infrastrukturne raziskovalne opreme ELIXIR-SI

Pri raziskavi je bila uporabljena raziskovalna infrastruktura ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), ki jo financira Evropski sklad za regionalni razvoj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

The research was done using the Research infrastructure ELIXIR-SI (https://elixir-slovenia.org), funded by the European Regional Development Fund, the Ministry of Science, Education and Sports and by the Slovenian Research Agency.

Skip to content