Odobreni CA in CSC

Odbor je potrdil Sporazum o sodelovanju Slovenije in naročene službe. Pogodba med vozliščem ELIXIR in slovenskim vozliščem ELIXIR.