ELIXIR Si

Nova toksikološka skupnost

ELIXIR je ustanovil novo skupnost za toksikologijo, ki bo preučevala varnost kemikalij ter negativne posledice interakcij kemikalij in živih bitij.

 

Toksikološke raziskave so pomembne, ker zagotavljajo informacije regulativnim agencijam in nosilcem odločanja za preprečevanje ali zmanjšanje izpostavljenosti strupenim snovem …

Zagon aparature Nadia (Dolomite Bio)

Včeraj, dne 20.4.2022, smo izvedli zagon aparature Nadia (Dolomite Bio) po protokolu scRNAseq za rastlinske protoplaste. Čestitke zaposlenim in skrbnikom navedene opreme v Središču ELIXIR-SI na lokaciji v Mariboru! Hvala vsem partnerjem konzorcija ELIXIR-SI, ki ste zagon spremljali “online”.

 …

Izvedba protokola scRNAseq na aparaturi Nadia (Dolomite Bio)

Dne 20. 4. 2022, med 9. in 13. uro, bo potekalo spletno izobraževanje v zvezi s pripravo knjižnic za scRNAseq na aparaturi Nadia (Dolomite Bio). Zaposleni v Osrednjem laboratoriju za NGS Središča ELIXIR-SI na lokaciji v Mariboru bodo protokol tudi …

Realni zagon NextSeq2000 (Illumina)

4.4.2022 in 5.4.2022 smo v Središču ELIXIR-SI na lokaciji v Mariboru izvedli realni zagon aparature NextSeq2000 (Illumina). Visoko zmogljiva oprema v našem laboratoriju vam bo omogočala velik napredek na področju aktualnih omskih raziskav, osebne medicine ter na drugih področjih v …

NextSeq2000 (Illumina)

V okviru infrastrukturnega kohezijskega projekta ELIXIR-SI RI-SI-2 smo dobavili novo raziskovalno opremo NextSeq2000 (Illumina), ki bo omogočala velik napredek na področju aktualnih omskih raziskav, povezanih s COVID19, osebno medicino ter z drugimi področji ved o življenju.

Informativno prijavo za naročilo …